• Konsultacje

    Prace naukowe

    Rolą partnera naukowego będzie ocena aktualnie przyjętych założeń dotyczących architektury sieci neuronowej, przygotowanie wstępnych algorytmów przetwarzania danych wejściowych oraz wsparcie w procesie generowania wzorcowych modeli 3D.

  • Sub title goes here

    Rolą partnera naukowego będzie ocena aktualnie przyjętych założeń dotyczących architektury sieci neuronowej, przygotowanie wstępnych algorytmów przetwarzania danych wejściowych oraz wsparcie w procesie generowania wzorcowych modeli 3D.

mongo-DB
NumPy
nvidia-cuda
pandas
python
spring
tensor
theano
typescript
angular
capacitor
docker
figma
ionic
Keras
kotlin
mongo-DB
NumPy
nvidia-cuda
pandas
python
spring
tensor
theano
typescript
angular
capacitor
docker
figma
ionic
Keras
kotlin

sprawdź terminy

Konsultacje naukowe: 07.03.2022

Zobacz zapytanie ofertowe