• Konsultacje

    Konsultacje modowe

    Rolą konsultanta będzie nadzorowanie rozmów z partnerami z rynku modowego, przekazywanie opinii o aktualnej jakości technologii, wsparcie w prowadzeniu rozmów z nowymi partnerami.

mongo-DB
NumPy
nvidia-cuda
pandas
python
spring
tensor
theano
typescript
angular
capacitor
docker
figma
ionic
Keras
kotlin
mongo-DB
NumPy
nvidia-cuda
pandas
python
spring
tensor
theano
typescript
angular
capacitor
docker
figma
ionic
Keras
kotlin

sprawdź terminy

Konsultacje modowe: 21.03.2022

Zobacz zapytanie ofertowe