admin

Konsultacje modowe

Rolą konsultanta będzie nadzorowanie rozmów z partnerami z rynku modowego, przekazywanie opinii o aktualnej jakości technologii, wsparcie w prowadzeniu rozmów z nowymi partnerami.

Prace naukowe

Rolą partnera naukowego będzie ocena aktualnie przyjętych założeń dotyczących architektury sieci neuronowej, przygotowanie wstępnych algorytmów przetwarzania danych wejściowych oraz wsparcie w procesie generowania wzorcowych modeli 3D.

pl_PLPolish